Επιλογή Σελίδας

Διαγωνισμοί & Giveaways

 • Στον κάθε διαγωνισμό είτε μέσω της επίσημης σελίδας είτε μέσω των συνεργατών του Smartshirt.gr με την δήλωση συμμετοχής ο χρήστης αποδέχεται αυτόματα όλους τους όρους του διαγωνισμού.
 • Όπου απαιτείται λογαριασμός στα Social Media για την έγκυρη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό / Giveaway, θα πρέπει να αποτελεί τον προσωπικό λογαριασμό του κάθε χρήστη και όχι λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν για διαφορετικούς σκοπούς. Οι συμμετοχές που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση θα αποκλείονται κατευθείαν.
 • Από τους διαγωνισμούς και giveaway εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Smartshirt.gr και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών όπως επίσης και οι συνεργάτες της σελίδας από άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
 • Οι τρόποι συμμετοχής στον εκάστοτε Διαγωνισμό / Giveaway ορίζονται αποκλειστικά από τους διοργανωτές και θα πρέπει να ακολουθούνται για την έγκυρη συμμετοχή σας. Οι συμμετοχές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν ορίσει οι διοργανωτές θα αποκλείονται κατευθείαν.
 • Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, έως και την ημερομηνία λήξης αυτού. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.
 • Οι Διοργανωτές μπορούν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να αναβάλουν ή να μεταθέσουν την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.
 • Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να μην αναρτήσουν ή/και να αφαιρέσουν εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο.
 • Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία Facebook προφίλ (Facebook ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο Facebook ID θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
 • Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.
 • Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην εκάστοτε πλατφόρμα του Smartshirt.gr ή των συνεργατών της ο/οι νικητής/νικητές υποχρεούνται να επικοινωνήσουν μέσα σε 15 ημέρες στο mail: info@smartshirt.gr ή στα κοινωνικά δίκτυα του Smartshirt.gr ή στις πληροφορίες επικοινωνίας για την παραλαβή του δώρου που ορίζει ο κάθε συνεργάτης.
 • Σε περίπτωση που ο νικητής/τρια καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.